Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich : (1805-1814)

Cena:7.00
1

Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich : (1805-1814) / oprac. i przedm. opatrzył Andrzej Zieliński. - Wrocław : "Ossolineum", 1977. - Teka ([2] broszury, [19] druków ulotnych) ; 26 cm.  

Uwagi : Podstawą reprodukcji przy zachowaniu oryg. formatów są egz. ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Ed. bibliofilska. - Opis wg teki. - Przedr. egz. wyd. w Warszawie w r. 1805.