Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia : (1774-1797)

Cena:7.00
1

Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia : (1774-1797) / [oprac. i przedmową opatrzył Roman Kaleta]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 32, [3] s. + [40] składek w tece ; 26 cm.   

Uwagi : Reprodukcje faksymilowe w oryg. formatach.