Zaleski, Józef Bohdan

Cena:3.00
1

Wybór poezyj / Józef Bohdan Zaleski ; wstęp opracowała Barbara Stelmaszczyk-Świontek ; wybór, komentarz opracacowała Cecylia Gajkowska. - Wrocław i pozostałe : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1985. - XCVI, 392 strony ; 17 cm. - (Biblioteka Narodowa)